Bewijs van goede Dienst uitgereikt

bewijsvangoededienst 2De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers in Capelle aan den IJssel is verder verbeterd. Dat bleek bij de uitreiking van het certificaat 'Bewijs van Goede Dienst', dat wethouder Eric Faassen (Economische Zaken) 2 december in ontvangst nam. Dit gebeurde tijdens de maandelijkse businessborrel in het Isala Theater.

'Bewijs van Goede Dienst'

'Bewijs van Goede Dienst' is een meetinstrument van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Gemeenten zetten dit in om een scherp beeld te krijgen van de kwaliteit van hun dienstverlening aan ondernemers. Namens KING reikte Aisia Okma het certificaat uit. Om het certificaat te krijgen, dienen gemeenten een goede score te behalen op criteria als de behandeling van klachten, actuele informatie op de website en snel behandelen van vergunningen.

Verbeterpunten

Wethouder Faassen is trots op het certificaat, dat eens in de vijf jaar wordt uitgereikt. "We kregen het certificaat ook in 2009, maar toen zagen we nog flink wat kansen en verbeterpunten. We hebben ons oor te luister gelegd bij de ondernemers en op diverse fronten onze dienstverlening verbeterd. Ik zie dit certificaat dan ook als een aanmoediging dat we op de goede weg zijn."

Accountmanagers

In de afgelopen jaren zijn twee accountmanagers aangenomen die de belangen van ondernemers behartigen en ze helpen bij het zich vestigen in de gemeente, aankoop van grond en het verkrijgen van vergunningen. Ook zet de gemeente zich breed in voor het opknappen en ontwikkelen van bedrijventerreinen en voor de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelcentra. Het afgelopen jaar heeft de gemeente het vergunningsproces voor (ver)bouwactiviteiten verder geoptimaliseerd, wat heeft geleid tot een betere service, kortere doorlooptijden voor (professionele) klanten en een verdere verbetering van de dienstverlening.

Vestigingsklimaat

"Het stimuleren van ondernemerschap is één van onze speerpunten in onze Parkstad naast Economische Motor. We werken dan ook hard aan het vestigingsklimaat voor bedrijven verder te verbeteren. Dit certificaat bevestigt dat onze inzet gezien en gewaardeerd wordt", aldus Faassen.

Getagged onder